Priser

Nedenstående prisliste gjelder for Moss.

Ønsker du behandling i Oslo, tilkommer 200,- pga timeleie av lokaler.

Terapitime, inntil 90 minutter:                                                 1.100,-

 

Spesialbehandlinger:

Røykeslutt, første behandling (inntil 120 min):                    1.800,-

  •      deretter pr time:                                                                1.100,-

Vektreduksjon, første behandling (inntil 120 min):              1.800,-

  •      deretter pr time:                                                                 1.100,-

  •  

 

 

Betingelser

Jeg forholder meg til inngåtte avtaler, og de regler som gjelder ved kjøp av tjenester. Det betyr i praksis at tjenesten leveres til avtalt tid og på avtalt sted. Enhver avtale er bindende, men frem til 24 timer før avtalt time kan du endre eller avlyse timen(e) uten kostnad. Etter det belastes en booket time – også uansett fraværsgrunn. Det betyr f.eks. at hvis du blir så syk at du ikke kan møte, så må du betale for timen din.