Stamming

Har du problemer med stamming? Din underbevissthet vet hvorfor. Hypnoterapi kan være løsningen for deg. 

 

Din underbevissthet har lagret alt du noensinne har opplevd. Stammingen din kan (og dette er svært ofte tilfelle) ha sitt utspring i hendelser som har gitt deg frykt, og gitt en emosjonell låsning som gjør det håpløst å få ut det du vil si.

Denne låsningen er knyttet til erindringer fra din fortid som du kanskje ikke er bevisst, men som du likevel ikke er ferdig med. 


Når du skal snakke i dag, aktiveres følelsen fra disse tidligere minnene helt ubevisst, og det er dette som hemmer deg. Gjennom å aktivere følelsen kan vi finne kilden og bearbeide minnene slik at underbevisstheten gir slipp på frykten. Når frykten forsvinner, vil også stammingen forsvinne.

Disse minnene er ofte knyttet til din opplevelse av å kommunisere – eller å ikke klare å kommunisere – med andre.