Tidligere liv

Hypnoterapi handler ofte om å gå tilbake i tid for å finne årsaken til at vi har de problemene og tilbøyelighetene vi har i dag. Noen ganger havner vi langt tilbake i tid...

 

Regresjonsterapien tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i det underbevisste. Slike opplevelser kan stamme fra barndommen, fra tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som tidligere liv. Vonde opplevelser kan virke forstyrrende på vår mentale, følelsesmessige og psykiske velvære, og gi fobier, angst, dårlig selvtillit og lignende. For eksempel kan en indre overbevisning om at "jeg er ikke verdt noe, jeg fortjener ikke kjærlighet" osv, vise seg å stamme fra opplevelser vi har hatt tidligere i dette livet, eller fra tidligere liv – og som vi har glemt. Alt ligger likevel lagret på din enorme "harddisk"; underbevisstheten. Gjennom hypnose får vi tilgang til det. 

 

Skeptisk..? Vel, det er ingen forutsetning at terapeuten eller klienten må tro på reinkarnasjon og tidligere liv for at teknikken og prosessen i hypnotisk regresjonsterapi skal fungere. Mange er overbevist om at det de gjenopplever under hypnosen er fra en tidligere eksistens, mens andre tenker at dette sikkert er en billedlig historie som hjernen dikter opp, akkurat som en drøm som vil fortelle oss noe. 

 

Du må gjerne ta kontakt hvis du rett og slett er nysgjerrig på å oppleve tidligere liv – det er ingen betingelse at du må slite med noe..! Men regresjonsterapien kan også hjelpe oss til å forsone oss med personlig problematikk vi ikke forstår, få lindring fra spenninger og symptomer, og tilgi og forstå mennesker vi har kanskje har hatt et vanskelig forhold til – i dette eller i tidligere liv.